Voor uw veiligheid

Privacybeleid van Karsten Beveiliging​

Karsten Beveiliging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals deze zijn weergegeven in dit privacybeleid. Onze contactgegevens zijn:

Karsten Beveiliging
Randweg 25
8304 AS, Emmeloord

https://karstenbeveiliging.nl/
info@karstenbeveiliging.nl
0527 788 139

De functionaris die belast is met de  bescherming van de gegevens van Karsten Beveiliging is Marijke Karsten-Dijkstra en is te bereiken via info@karstenbeveiliging.nl.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Karsten Beveiliging  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Wij verwerken geen andere en/of privacygevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Karsten Beveiliging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren
  • Voor het verzenden van offertes, facturen en andere correspondentie

Geautomatiseerde besluitvorming

Karsten Beveiliging neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Karsten Beveiliging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Als er wel een overeenkomst met u tot stand is gekomen dan bewaren wij alle correspondentie minimaal zeven jaar. Dit zijn wij volgens de wet verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karsten Beveiliging verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karsten Beveiliging gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw ervaring op en met onze website.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karsten Beveiliging en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@karstenbeveiliging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart alstublieft. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Karsten Beveiliging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Die kunt u via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons bereiken:

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Karsten Beveiliging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@karstenbeveiliging.nl.

Scroll naar boven